Steg 3

Steg 3 är ett nätverk av personer som alla vill lyfta problematiken med evig tillväxt i en ändlig värld. Vi vill se ett välmående samhälle som inte är beroende av ekonomisk tillväxt för att fungera tillfredsställande och erbjuda en god välfärdsnivå. För att nå dit vill vi att:

 • En diskussion kring den ekonomiska tillväxtens hållbarhet på ett seriöst och bestående sätt förs upp på den politiska och mediala agendan.
 • BNP ersätts med andra mer kvalitativa mått på utveckling
 • En ny samhällsmodell som inte är beroende av ekonomisk tillväxt tas fram.

I övrigt kan uppfattningar och åsikter skilja sig åt mellan medlemmarna som är alltifrån forskare, politiker, civilekonomer och civilingenjörer, författare, kulturpersonligheter, debattörer, studenter med mera. Inom nätverket finns mycket bred kompetens om tillväxtfrågan.

Nätverket grundades 2010 och arbetar med informationsspridning, politisk påverkan och att främja diskussionen kring tillväxtproblematiken. Seminariet Tillväxtforum har arrangerats flera gånger, bland annat på Almedalen och på Stockholms Kulturhus. Sommaren 2013 gavs antologin “Att svära i kyrkan” ut där Steg 3 medlemmar som Anders Wijkman, Birger Schlaug, Pär Holmgren, Anna Borgeryd med flera bidrar med texter på temat evig tillväxt på en ändlig planet. Hösten 2014 presenterade Steg 3 förslag på utredningsdirektiv och anordnade ett riksdagsseminarium på temat Beredskap för utebliven tillväxt. Steg 3s medlemmar bidrar också flitigt med debattartiklar i svenska tidningar. Se https://steg3bloggen.wordpress.com/steg-3-i-media/

Steg3-bloggen utgör just nu även temporär hemsida för Steg 3.
Se även www.facebook.com/stegtre och www.twitter.se/Stegtre

3 Comments

 1. Jag följer på FB.
  Jag vill också gärna vara med i nätverket – och framför allt få info.
  Min egen blogg är modest och mest funderingar över nuets problem kontra “det eviga”.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s