Att svära i kyrkan – alla kapitel

Här finns hela innehållet i antologin Att svära i kyrkan. Initiativet till boken togs inom nätverket Steg 3 och de flesta författarna är medlemmar i nätverket.att-svara-i-kyrkan---tjugofyra-roster-om-evig-tillvaxt-pa-en-andlig-planet

Allt är fritt att sprida och skriva ut efter eget behag.

2 Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s