Medlemmar

Steg 3 bildades våren 2010 och är ett informellt nätverk vars syfte är att uppmärksamma den ekonomiska tillväxtens tillkortakommanden och dilemman. Vi vill bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom tillväxtfrågan och belysa möjliga utvecklingsvägar. Genom att samlas i ett gemensamt nätverk hoppas vi kunna visa att frågan om problemen med dagens ekonomiska tillväxtmodell är angelägen och behöver tas på betydligt större allvar.

Steg 3 samlar aktiva politiker från olika politiska riktningar, forskare inom klimat, hållbarhet, filosofi, energi, sociologi med mera, journalister, författare, debattörer och andra som vill att samhällets beroende av evig ekonomisk tillväxt ska problematiseras.

Alla medlemmar i Steg 3 har inte exakt samma uppfattning om vilka lösningar som är bäst för framtiden, men delar åsikten att tillväxtfrågan måste upp på den politiska agendan och tillåtas bli en viktig del av samhällsdebatten.

Vill du själv bli medlem, har du frågor eller vill anlita någon av våra medlemmar som föreläsare, skribent, debattör, moderator eller liknande går det bra att kontakta vår administratör nedan så försöker vi hjälpa dig.

Admin Steg 3 anagrius.hannes@gmail.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s