Medlemmar

Steg 3 bildades våren 2010 och är ett informellt nätverk vars syfte är att uppmärksamma den ekonomiska tillväxtens tillkortakommanden och dilemman. Vi vill bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom tillväxtfrågan och belysa möjliga utvecklingsvägar. Genom att samlas i ett gemensamt nätverk hoppas vi kunna visa att frågan om problemen med dagens ekonomiska tillväxtmodell är angelägen och behöver tas på betydligt större allvar.

Steg 3 samlar aktiva politiker från olika politiska riktningar, forskare inom klimat, hållbarhet, filosofi, energi, sociologi med mera, journalister, författare, debattörer och andra som vill att samhällets beroende av evig ekonomisk tillväxt ska problematiseras.Bland de mer namnkunniga medlemmarna finns Anders Wijkman, Anna Borgeryd, Alf Hornborg, Birger Schlaug, Bengt Brylde, Carl Schlyter, KG Hammar, Nina Björk, Pär Holmgren, Roland Paulsen, Stina Oscarsson och Thomas Hahn med flera.

Alla medlemmar i Steg 3 har inte exakt samma uppfattning om vilka lösningar som är bäst för framtiden, men delar åsikten att tillväxtfrågan måste upp på den politiska agendan och tillåtas bli en viktig del av samhällsdebatten.

Vill du själv bli medlem, har du frågor eller vill anlita någon av våra medlemmar som föreläsare, skribent, debattör, moderator eller liknande går det bra att kontakta vår administratör nedan så försöker vi hjälpa dig.

Admin Steg 3 robert@steg3.se

Medlemmarna presenteras i bokstavsordning nedan.
(Har ej uppdaterats på ett tag)

Adam Elinder
Agneta Liljestam
Alex Hellquist
Alexander Ingster Hofgren
Alf Hornborg
Amanda Åberg
Amelia Bryne
Anders Hansson
Anders Lundberg
Anders Marcus
Anders Nilsson
Anders Olsson
Anders Sandoff
Anders Wallén
Anders Westin
Anders Wijkman
Andrea Söderblom-Tay
Andreas Hedberg
Andreas Nilsson
Andreas Sidkvist
Angelica Hansen
Anita Bränvall
Anita Ullman
Anja Annevik
Ann Green
Anna Berggren
Anna Borgeryd
Anna Bäckström
Anna Denell
Anna Fornarve
Anna Kraft
Anna Nyberger
Anne Jerneck
Anneli Örtqvist
Annette Ericsdotter Bettaieb
Annette Taranto
Annika Carlsson-Kanyama
Annika Lillemets
Annika Rydenstam
Annika Tibblin
Annika Åhnberg
Ann-Marie Svensson
Anthony Binder
Ants Neo
Bengt Brylde
Benjamin Gustafsson
Benton Wolgers
Bianca Byring
Billy Larsson
Birger Schlaug
Birgitta Olsson
BirGitta Tornérhielm
Björn Andersson
Björn Forsberg
Björn Granberg
Björn Zätterström
Bo Ernstson
Bo Hagstedt
Bo Norrman
Bo V Herlin
Boel Bissmarck
Boo Östberg
Bosse Westermark
Brigitte Hägg
Brita Kajrup
Britta Käller
Börje Fredriksson
Calle Edlund
Camilla Nilsson
Camilla Persson
Camilla Roslander
Carina Agrell
Carina Liljenvall
Carl Gustafson
Carl Schlyter
Carl-Gustaf Theen
Carlos Andersson
Caroline Nyström
Catharina Jerbo
Cecilia Axelsson
Charlotta Linder
Charlotte Hellgren
Charlotte Paulie
Christer Nylander
Christer Sanne
Christin Holm
Christina Gillberg
Christine Hellqvist
Christofer Gradin Franzén
Christoffer Krewer
Christopher Eriksson
Claudiu Pop
Daniel Hägerby
Daniel Pargman
Dan-Patrik Ryman
David Jonstad
David Kristoffer Lindh
David Lindh
David Pettersson
David Risberg
David Steen
Dennys Bello
Derya Tumayer
Dick Tillberg
Ebba Elwin
Eddie Olsson
Eerika Olausson
Eeva Ovaska
Eja Pedersen
Elin Larsson
Elin Röös
Elisabet Ohlin
Elisabeth Holmström
Elisabeth Jönsson
Elisabeth Lundmark
Elisabeth Lundqvist
Ellen Dolk
Emil Johansson
Emil Jonasson
Emil Oldmark
Eric Brandstedt
Eric Ericsson
Eric Licht
Eric Scarfone
Erik Forslin
Erik Johansson
Erik Nyberger
Erik Olesund
Erik Pihl
Erik Sellström
Erik Werner
Erika Dahlén
Eva Alfredsson
Eva Andersson
Eva Bexell
Eva Carlsson
Eva Hallberg
Ewa Jacobsson
Eva Sanner
Eva-Maria Nilsson
Filip Lövström
Folke Gunther
Folke Tersman
Fredrik Ahnmé Eriksson
Fredrik Bäck
Fredrik Björk
Fredrik Engfeldt
Fredrik Hallberg
Fredrik Högberg
Fredrik Lindström
Fredrik Lundmark
Fredrik Sjöberg
Fredrik Söderström
Fredrik Tillberg
Fredrik Warberg
Georg Andersson
George Bolcsfoldi
Gitte Jutvik Guterstam
Gunilla Holback
Gunnar Brundin
Gunnar Rundgren
Gustav Fridolin
Göran Crafte
Gösta Eriksson
Hampus Nilsson
Hampus Rubaszkin
Hanna Karlsson
Hanna Wetterstrand
Hans Juto
Hans Landeström
Hans Looft
Harald Sverdrup
Heidi Andersson
Helen Rosell
Helena Blixt
Helena Lindquist
Helena Robling
Helena Stenbäck
Henrik Davids Thomsen
Henrik Grape
Henrik Lund
Henrik Pavia
Henrik Persson
Henrik Persson
Henrik Peters C
Herman Folkesson
Håkan Joëlson
Håkan Julander
Håkan Kjellin
Håkan Sternberg
Ian Babelon
Iann Lundegård
Inga Alander
Inga-Lill Haglund
Inge Blomberg
Ingela Bursjöö
Ingemar Tigerberg Gustafsson – Camino
Inger Ingmanson
Ingrid Eckerman
Ingvar Nilsson
Ingvar Rönnbäck
Ingvar Selin
Isaac Will
Isabel Enström
Jan Bengtsson
Jan Engvald
Jan Karlsson
Jan Opöien
Jenny Nilsson
Jenny Ryden
Jens Birch
Jens Plesner
Jens Östling
Jeppe D Larsen
Jerker Nordlund
Jesper Jonsteg
Jessica Algehed
Jimmy Larsson
Jimmy Lindsjö
Joacim Hansson
Joakim Olsson
Joakim Pihlstrand-Trulp
Johan Birgersson
Johan Eddebo
Johan Ehrenberg
Johan Erlandsson
Johan Norlin
Johan Olsson
Johan Rytters
Johan Treijner
Johanna Haux
Johanna Hofring
Johanna Lakso
Johannes Linden
John Chang
John Fröde
John Nilsson
Jonas Gunnarsson
Jonas Haraldson
Jonas Medin
Jonas Nilsson
Jonas Petersson
Josefin Fischer
Josefina Oddsberg
Julia Fries
Julien Morel
Kaarina Dubee
Kajsa Borgnäs
KajsaLena Karin Bromarker
Kalle Johansson
Kalle Kenntoft
Kalle Petré
Karima Wickström B.
Karin Ekeborg
Karin Solum
Karin Stenholm
Karin Westin
Karin Vikström Brennermark
Karl Johan Bonnedahl
Karl-Erik Westlund
Karl-Magnus Karlsson
Katarina Bjärvall
Katja Avenstam
Katja Kristoffersson
Kennet Öhlund
Kerstin Hamberger
KG Hammar
Kia Andreasson
Kicki Karlsson
Kim Bergstrom
Kjell Göransson
Kjell Vowles
Krister Segergren
Kristoffer Kavalin
Kristoffer Ullenius
Kurt Olofsson
Kåre Olsson
Lars Broman
Lars Friberg
Lars Orrskog
Lars Pettersson
Lars Unger
Lars Wilderäng
Lars-Olof Karlsson
Lave Thorell
Leif Björnlod
Lena Aune
Lena Berglund
Lena Jarlöv
Lena Pårup
Lena Wallin
Lennart Fernström
Lennart Karpsten
Li Stoorhöök
Lina Edberg
Lina Isacs
Linda Grönlund
Linda Thell
Linda Åberg Luthman – Höga Kusten Poeten
Linnéa Wigforss Tibbling
Linus Pettersson
Liv Almstedt
Lotta Leijonhufvud
Love Johansson
Lucas Lantz
Lucille Keith
Ludwig Landström
Magnus Andersson
Magnus Carlberg
Magnus Irestig
Magnus Jonsson
Magnus Strömqvist
Maja Lind
Malin Baumann
Malin Bladh
Malin Gemzell
Malin Sanglert
Mange Schmidt
Marcus Jansson
Margareta Ivarsson
Mari Rosenkvist
Maria Hallberg
Maria Paijkull
Maria Wold-Troell
Marianne Hall
Markus Holmquist
Markus Larsson
Martin Axelsson
Martin Buhre
Martin Ekelin
Martin Jansson
Mathias Bjerkhaug
Mats Andersson
Mats B Andersson
Mats Dahlqvist
Mats Eriksson
Mats Linder
Mats Lindqvist
Mats Martinsson
Mats Olsson
Mats Sederholm
Mattias Hagberg
Mattias Nyström
Max Fröderberg
Max Gustafson
Mi Williander
Mia Forslin
Mia Magnusson
Michael Wernstedt
Micke Seid
Miguel Ganzo
Mikael Kilter
Mikael Malmaeus
Mikael Mangold
Miriam Thoren
Monica Svartberg
Niclas Ihrén
Niklas Björklund
Niklas Edeborg
Niklas Elm
Niklas Warren
Nils Fagerberg
Nils Harnesk
Nils Johansson
Nils Knudsen
Nina Björk
Ninni Franceschi
Ninni Myrland
Olivier Winghart
Olle Göransson
Olle Nilsson
Olof Appelkvist
Olof Arvid
Olof Stroh
Oscar Kjellberg
Oscar Siby
Oskar Broberg
Oskar Lodin
Patrik Hallberg
Patrik Hockum
Patrik Karlsson
Patrik Stigsson
Paul Lindberg
Pella Thiel
Per Almgren
Per Brendelökken
Per Dahlman
Per Grankvist
Per Hedberg
Per Lissel
Per Wångstedt
Pernilla Hagbert
Peter Larson
Peter Nygren
Peter Skoog
Peter Thuvander
Peter Wiliander
Petra Olander
Petter Lindblad
Petter Ölmunger
PG Wintner
Phillip Si
Pia Skoglund
Pontus Grina
Pontus Wennerlund
Pär Holmgren
PärOla Säterhall
Rafael Altez
Ragnar Jönsson
Rebecka Hallencreutz
Rezwan Mohammad
Richard Lindmark
Richard Widen
Rigmor Borg
Rikard Allvin
Rikard Warlenius
Robert Höglund
Roland Dreckman
Roland Paulsen
Roland-Philippe Kretzschmar
Rolf Gustafson
Rustan Nilsson
Sammy Almedal
Sammy-Sebastian Tawakkoli
Samuel von Hofsten
Sanne Hammarberg
Sara Karlsson
Sara Nelson
Sara Tolvanen
Sara Åsman
Sebastian Dawson
Sebastian Kirppu
Simon Grenholm
Simon Sjungare
Siw Blom
Sofi Håkansson
Sofia Fjellestad
Sofia Nyberger
Staffan Ågren
Stefan Edman
Stefan Karlsson
Stefan Lundvall
Stefan Warnberg
Stellan Tengroth
Sten Båth
Stephen Hinton
Stina Oscarsson
Susanna Arolin
Susanna Elfors
Susanne Alekova
Susanne B Hedman
Susanne Ekelin
Sven G Sjöberg
Sven Vikokel
Sven-Erik Forslin
Sven-Erik Olsson
Sven-G Hultman
Therese Metz
Therese Sjögren
Thomas Hahn
Thomas Högman
Thomas Karlsson
Thomas Nyström
Thord Kristiansson
Tim Larsson
Tim Schröder
Tobias Johansson
Tom Strömberg
Tomas Bogren
Tomas Lohammar
Tomas Polvall
Tomas Walch
Tony Karlsson
Torbjörn Hammarberg
Torbjörn Lahti
Torbjörn Ljung
Ulf Clerwall
Ulf Jakobsson
Ulf Löfgren
Ulla Carle
Ulrika Olausson
Ulrika Sandberg
Ulrika Siira
Uno Hansson
Viggo Wimnell
Viktor Zaunders
Viktoria Olausson
Vincent Sköld
Wojtek Fabianowski
Ylva Lundin
Ylva Olofsson
Yngve Gunnarsson
Yoshi Frey
Åsa Bråmå
Åsa Smedberg Östling
Åsa Weibull
Örjan Lundberg

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s