Boka föreläsning

Många av Steg 3s medlemmar föreläser om frågorna nätverket ägnar sig åt samt närliggande ämnen. Vi hjälper gärna till att matcha föreläsare och arrangör. Hör av dig om ni skulle vilja att en Steg 3 medlem kom och talade om tillväxt, miljö och utveckling, eller om du vill komma i kontakt med någon särskild av de nedanstående personerna. Vi kan inte garantera medverkan men lovar att göra vad vi kan.
Maila till anagrius.hannes@gmail.com eller skriv till oss på http://www.facebook.com/stegtre

En del medlemmar försörjer sig på att tala och skriva och föreläser mot ersättning, andra kan göra det utan kostnad men har kanske heltidsjobb och har färre tider lediga.

Föreläsarna är sorterade efter områden i landet men personer markerade med asterix ( * ) kan föreläsa i hela Sverige.

Norra Sverige
Björn Forsberg, forskare och författare till böckerna Tillväxtens sista dagar (2007) och Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid (2012) (Umeå)
Föreläsningar: Tillväxtens slut – omställningens tid

Simon Grenholm, författare till rapporten Grön ekonomi (Umeå)
Föreläsningar: Grön ekonomi – genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Torbjörn Lahti, processdesigner, pionjär inom arbetet med ekokommuner (Umeå)
Föreläsningar: Hållbar ekonomi – ett verktyg för att inom naturens gränser tillgodose människors grundläggande behov samt Att bli rikare med mindre resursanvändning.

Mellansverige
Anton Grenholm, författare till rapporten Grön ekonomi, ordf Naturskyddsföreningen i Falun
Föreläsningar: Grön ekonomi – genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Gunnar Rundgren,(Järlåsa). Konsult och föreläsare, medgrundare KRAV. Författare till Trädgården Jorden, Jorden vi äter och Global Eating Disorder. Föreläser gärna om vår mat och jordbruk. http://tradgardenjorden.blogspot.se/

Bo Hagstedt, dramapedagog, organisationskonsult och miljödebattör (Gävle)
Föreläsningar: Teorier om tillväxt och det hållbara samhället, Miljö, hållbarhet och framtidens samhälle, Allthängerihop

Stockholm/Mälardalen
* Lennart Fernström, chefredaktör det gröna nyhetsmagasinet Syre, tidigare VD Fria Tidningar
Föreläsningar: Efter tillväxtsamhället och arbetslinjen

* Benton Wolgers, folkhögskolelärare, föreläser ofta om Steg 3, exempel: på JAK-kurser, på folkhögskolor, tredagarskurser på ekologisk gårdar där teori och praktik varvas. Talar brett om Steg 3s frågor utifrån ett holistiskt perspektiv, där energi, ekologi, sociala frågor och mänskliga rättigheter vävs samman. Nyckelord: tillväxtens dilemma, rekyleffekt, skatteväxling, kollaps, övergång, resiliens, skillnanden mellan grön tillväxt och omställning, pengar, banker, olja.

Mikael Malmaeus, miljöforskare och nationalekonom, författare till bla Tillväxt till varje pris
Kan tala brett om tillväxtfrågan och miljö efter önskemål.

Thomas Hahn, assisterande professor Stockholm Resilience Center, lärare ekologisk ekonomi.
Föreläser om ekologisk ekonomi, hållbar utveckling och hållbar tillväxt.

* Oscar Kjellberg (Stockholm, Skåne). Agronomekonom, omställare, fd VD JAK ideell förening => JAK ek för => JAK Medlemsbank.
Författare till rapporterna Har tillväxten nått vägs ände? – Finans, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll samt Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden.
Föreläser om tillväxtens slut, omställning, sambruk, medborgarfinansiering och lokal ekonomi.

* Stina Oscarson, dramatiker och regissör
Föreläsningar: Kultur för en ohållbar utveckling

Christer Sanne, tidigare docent i samhällsplanering KTH, författare till bla Keynes barnbarn och Hur kan vi leva hållbart 2030
Föreläser om Tillväxt, en hållbar ekonomi och arbetstidsförkortning.

* Pär Holmgren, meteorolog, författare, föredragshållare
Mer info om Pärs föreläsningar på http://www.parholmgren.se/forelasningar.php

* Erika Dahlén, konstnär, lektor Konstfack
Föreläser om reklamens och marknadsföringens påverkan på våra sinnen och om vad konsumtionskulturen gör med vårt inre ur ett existentiellt perspektiv. Som inspiration för de grupper som vill komma igång med omställning på individnivå – men även för institutioner, arbetsplatser och föreningar som mer övergripande vill diskutera tillväxtideologins orimlighet och möjliga politiska lösningar.

Katarina Bjärvall, författare, journalist
Föreläsningar: Konsumismens drivkrafter, från hjärnans belöningssystem till politikens skygglappar

Pernilla Hagbert, arkitekt, doktorand
Kan föreläsa om en (o)hållbar byggd miljö, bostadsutveckling (och den integrerade problematiken kring föreställningar om det goda hemmet, belåning, konsumtion, resursintensivitet och sociala implikationer), livsstilsförändringar och “normkritiska perspektiv på alternativa boendepraktiker i en framtid utan tillväxt”

Julien Morel, civilingenjör, Energimyndigheten
Föreläser om BNP (klassisk och neoklassisisk teori, innehåll, betydelse för ekonomin och människors psykologi, dynamik); hållbar ekonomi utan tillväxt; energiomställningar i världen och i Sverige; IPCC-rapport

Björn Isberg, Ek. Lic. i Nationalekonomi.
Föreläsningar: Steg 3 – En ekonomi inom ekologins gränser

Västsverige
Anders Sporsén Eriksson, frilansjournalist och föredragshållare (Göteborg)
Föreläsningar: Steg 3 – En ekonomi inom ekologins gränser

* Stellan Tengroth, civilingenjör, författare, (Göteborg)
Föreläser om tillväxtens mönster, gränser och drivkrafter med fokus på ändliga resurser.
Läs mer på http://www.tillvaxtreflektera.se/foredrag/foredrag-info/

Lars Wilderäng, författare och en av Sveriges största bloggare (cornucopia.se)
Föreläser om tillväxt och energi. Tillväxt, så funkar det (inte)

Ylva Lundin, författare, egenföretagare inom utbildning och hållbar utveckling aktiv i Omställning Alingsås och nybliven lantbrukare.
Hur kan lokalsamhällen och individer öka sin resiliens
www.ylvalundin.se

Ulf Jakobsson, hållbarhetskonsult (Västra Frölunda)
Föreläsningar: Hållbara innovationer i ett tillväxtoberoende samhälle

Tobias Källqvist, hållbarhetskonsult, aktiv i nätverket Blue Economy Sweden (Uddevalla)
Föreläsningar: Steg 3 – En ekonomi inom ekologins gränser, Blue Economy – samhällsutveckling baserad på lokala resurser och innovationer inspirerade av naturen

Ingemar Tigerberg, redaktör Camino, författare. (Göteborg)
Föreläser om tillväxtens dilemman, minimalism, delandets ekonomi, om sin bok Från dystopi till ekeokonomi och om robotiseringen.

* Billy Larsson, psykolog, fil dr i psykologi, (Göteborg)
Föreläser om globala miljöproblem utifrån psykologiska och etiska utgångspunkter, t ex om varför miljörörelsen har misslyckats med att stoppa klimatförändringarna och hur en fungerande strategi kan se ut.

Michael Törnqvist, (Göteborg)
Föreläsningar: Steg 3 – En ekonomi inom ekologins gränser

Södra Sverige
Eerika Olausson, landskapsarkitekt (Lund)
Föreläsningar: Steg 3 – En ekonomi inom ekologins gränser

Medlemmar med föreläsningar som görs inom ramen för en annan organisation
Gitte Jutvik Guterstam, projektledare Världsnaturfonden WWF
Föreläser om: 1. Fokus på lärande för hållbar utveckling och utbildningssektorns roll och ansvar. Målgrupp: lärare, skolledare och politiker
2. Fokus på Vår stad 2030, hållbara städer, lärande och delaktighet. Målgrupp: skolledare, politiker och samhällsplanerare
Föreläsningarna ingår i Världsnaturfondens arbete inom Hållbara städer och handlingskompetens. gitte.jutvik-guterstam@wwf.se

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s